Timeplan og øvingsgrupper

Timeplan våren 2020


MUSIKALFABRIKKEN 
er inndelt i øvingsgrupper med 12 – 20 medlemmer i hver gruppe. Alle gruppene jobber alderstilpasset med musikalgenrens tre disipliner – sang, dans og drama. Våre øvingslokaler er «Fabrikken» på Lade, Charlottenlund skole og Flatåsen skole.

 

Musikalspirene (født 2013, 2014 og 2015)

Gruppene Lotta, Ariel, Emil, Marikken, Bambi, Tarzan, Dumbo og Baloo

Denne aldersgruppen jobber med sang, sanglek, dramalek og bevegelse/dans. Slik øver vi opp barnas evne til innlevelse, empati og samarbeid, og legger grunnlaget for forståelsen av at øvelse gjør mester!

Musikalspirene har små visningsforestillinger for foreldre underveis i semesteret, og deltar med eget nummer på Showstoppers.

Kontingent 1590,- pr. semester

 

Aspirantene (født 2011 og 2012)

Gruppene Pippi, Aladdin, Pinocchio, Elsa og Simba

Vi fortsetter med en lekende tilnæring til sang, dans og drama, med litt større vanskelighetsgrad. Her begynner bevisstgjøringen rundt sammenhengen mellom prosess og mål. Øvingene skal ha stor egenverdi, men i økende grad fokuseres det på gjentagelse for at sluttproduktet skal bli bra.

Aspirantene har små visningsforestillinger for foreldre underveis i semesteret. De deltar med eget nummer på Showstoppers, og eventuelt som statister/sangere på hovedproduksjon.

Kontingent 1790,- pr. semester

 

Barnegruppene (født 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

Yngst: Gruppene Cosette, Oliver, Tingeling

I midten: Gruppene Annie, Matilda, Bagheera, Shrek

Eldst: Gruppene Peter Pan og Mowgli

Sang og dans har stort fokus. Det jobbes dessuten med skuespillerteknikker som improvisasjon, samspill, stemmebruk og karakterbygging, både gjennom lek og mer eksplisitt. Det stilles krav til noe hjemmeøving.

Barneteatergruppene deltar på Showstoppers og på hovedproduksjon.

Kontingent 2290,- pr. semester

 

Ungdomsgruppene (født 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Gruppene Fame og Footloose

Her blir det mer krevende! Et stort ønske om å stå på scenen som musikalartist er en selvfølge, og engasjement, egendisiplin og egeninnsats er forutsetninger i ungdomsgruppa. Gjennom nettopp alvoret skal vi ivareta spillegleden og lekenheten, for i ungdomsgruppa er et sluttprodukt man kan være stolt av, et viktig mål.

Mer krevende sang- og danseøvinger, i tillegg til trening på skuespillerteknikker.

Ungdomsgruppene deltar på Showstoppers og på hovedproduksjon.

Kontingent 2390,- pr. semester

 

Fordypning/talentutvikling: TUV barn (audition, 8 – 11 år), TUV junior (audition, 12 – 15 år), TUV senior (16 år og eldre)

Disse gruppene er et undervisningstilbud til elever med spesiell interesse for og evner innen sang, dans og drama, og som ønsker å prioritere dette som sin hovedaktivitet på fritiden. Undervisningen tilpasses etter den enkeltes hovedinteresse, men det undervises på alle tre feltene. Stor vekt på egeninnsats og øving, og en del ekstraøvinger må påregnes.

TUV-gruppene deltar på Showstoppers og på hovedproduksjon.

TUV barn deltar på produksjonen Julestemning.

Audition til TUV-gruppene arrangeres etter behov.

Kontingent 2890,- pr. semester

 

Vokalgruppa (audition, 12 – 18 år)

Vokalgruppa øver sammen én gang i måneden, og ledes av sangpedagoger. Gruppa jobber med sitt musikalrepertoar gjennom fellesundervisning og individuell undervisning, men en viktig del av øvingen gjøres hjemme. Stort fokus på å opptre – vokalgruppa får stadig oppdrag på store og små konserter, forestillinger og arrangement.

Vokalgruppa deltar med egne nummer på Showstoppers.

Nye medlemmer tas inn via audition.

Kontingent 2290,- pr. semester