Vårt mål

Hvorfor skal barn spille teater?

Visste du at alle barn vokser ca. fem cm av applaus? For dette har vi nemlig bevist gang på gang i Musikalfabrikken!

Vi tror at det å få stå på en scene er et viktig bidrag til egenutvikling for alle barn. Å bli sett og hørt, å ta opp plass i rommet, å få spille en rolle – i alle betydninger av ordet – alt dette bidrar til at barn tør å flytte egne grenser. Noen barn starter i teateret og tør knapt å si høyt sitt eget navn, men etter noe tid stråler de på scenen som om det var den største selvfølge!

Dette er den viktigste motivasjonen for oss som jobber i Musikalfabrikken.

Å jobbe mot en forestilling er som å legge et puslespill. Alle brikkene er like viktige, og de må passe inn i hverandre. Hvert eneste barn er en brikke, og legger man disse på en god måte, blir sluttproduktet en vakker mosaikk.

Derfor har vi i Musikalfabrikken et tosidig fokus – både veien og målet:

På den ene siden skal barna få kunnskap om og erfare teater som kunstform. De skal trene på å være seg bevisst sin egen utvikling, de skal få oppleve og reflektere rundt teater som kommunikasjonsmiddel og de skal få innsikt i teaterets ulike virkemidler og uttrykk. Øvingene skal dermed ha en stor egenverdi.

Men, et sluttprodukt – det vil si en forestilling – skal hele tiden være i fokus. Vi tror at uten et mål blir prosessen halvveis. For det er forestillingen som gjør at man ser verdien av og viktigheten i samarbeid, øving og innsats!

Nye barn som aldri før har vært med på en prosess mot forestilling, trenger ofte noe tid på å se sammenhengen mellom øving og terping og hvordan dette skal lede til en forestilling. Men når man har vært med én gang, og går løs på sin andre produksjon, da har brikkene falt på plass og motivasjonen er enda større!

Våre forestillinger skal selvfølgelig også gi publikum store opplevelser. Det jobbes mye med rammene rundt en forestilling. For alt skal klaffe; ikke bare sang, dans og skuespill, men også kostymer, sminke, scenografi, lyd og lys.

Vi har som mål å produsere profesjonelle forestillinger med glade, dyktige amatører!