Vårt årshjul

Øvinger

Vårt mål er at de ukentlige øvingene skal ha stor verdi i seg selv, uansett hvilken forestilling man er med på og hvilken funksjon man fyller i denne. Øvingene skal rett og slett by på egenutvikling og gjøre den enkelte til en bedre og tryggere skuespiller, sanger og danser, og slik legge grunnlaget for gnistrende forestillinger som tar pusten både fra aktører og publikum!

Vi følger skoleruta, og avholder 12 ordinære øvinger både høst- og vårsemester. I tillegg til fast ukentlig øvingstid, kan det settes opp obligatoriske helgeøvinger for aktører fra og med 3. klasse. I oppløpssiden mot forestillinger må det påregnes ekstraøvinger.

Se ellers under ”Timeplan/øvingsgrupper” for mer informasjon vedrørende de ulike aldersgruppene.


Hovedproduksjon

Hvert år byr på minst en hovedproduksjon. Når på året denne spilles, kan variere. Noen ganger påbegynnes en produksjonsperiode høstsemesteret, andre ganger vårsemesteret.

I starten på hver ny hovedproduksjon gjennomføres audition på de mest omfattende rollene. Det er imidlertid viktig å huske på at samtlige aktører spiller en stor og avgjørende rolle! For de som skal gestalte de største rollene, må det påregnes ekstraøvinger utover den ukentlige.

På hovedproduksjonen deltar barnegruppene, ungdomsgruppene og TUV-gruppene.

Musikalspirene og aspirantene vil kunne delta som statister/sangere, dersom produksjonen fra år til år legger til rette for det.

Vi spiller våre hovedproduksjoner i Olavshallen (Lillesal).


Showstoppers

I denne forestillingen deltar samtlige elever i Musikalfabrikken. Showstoppers går enten i juni eller i november, noen år begge semestrene. Dersom forestillingen arrangeres to ganger i løpet av et skoleår, deltar de yngste på kun én av forestillingene. En Showstoppers-forestilling byr på kjente musikalnumre fra kjente musikaler, og både kostymer og koreografi inngår som en del av forestillingen.

Showstoppers spilles Studentersamfundet (Storsalen).


Julestemning

I 2018 overtok Musikalfabrikken produksjonen av denne velkjente familieforestillingen, en førjulsforestilling som har kommet til å bli en viktig del av juletradisjonene for veldig mange barn i Trondheim. Forestillingen er skrevet av Bynesgutan teaterlag, og spilles i Olavshallen over drøye to uker i desember. Forestillingen har med 18 barn fra Musikalfabrikken: Tor og Helle samt sju nissebarn (to team).


Eksterne opptredener

Musikalfabrikken får stadig henvendelser fra underholdningsbransje og næringsliv med spørsmål om å opptre. Dette gir elevene våre bred erfaring i det å opptre, og vi ser slike oppdrag som et fint supplement til øvinger og egne forestillinger. Vi ser an anledning, og setter sammen en gruppe basert på antall, alder og repertoar som anledningen krever.

Se under ”Utadrettet virksomhet” for eksempler på eksterne engasjement og opptredener.