Påmelding

Vi har stor pågang av musikalinteresserte barn og ungdommer, og har til enhver tid ventelister. Når du setter deg eller ditt barn på ventelisten, vil du i løpet av få dager få en tilbakemelding fra oss, med informasjon om utsiktene til plass og når det neste hovedopptaket er.

Fyll inn skjemaet under for påmelding.

  • Det er ingen audition eller krav om kvalifikasjoner for å komme inn hos musikalspirene, aspirantene, barneteateret eller ungdomsteateret.
  • For talentutviklingsgruppene arrangeres audition etter behov.
  • For vokalgruppa arrangeres audition hele året i fall ledig kapasitet.

Påmelding for barn under 18 år

Påmelding for deg over 18 år

Påmelding til «Musikalkoret»

Kurspåmelding