Meld deg på høstferiekurs 2019!

Liker du å synge, danse og spille skuespill?

 
Bli med på høstferiekurs da vel! Vi spiller, danser og synger et utdrag fra musikalen «Løvenes Konge». Kurset byr på ensemblearbeid, fysisk karakterarbeid, improvisasjon og rollespill, dans, sangundervisning i grupper, samt ulike stemmeteknikker.
 
Lørdag 5. og søndag 6. oktober 2019
10.00-16.00 begge dager
Avsluttes med forestilling for familie og venner på søndagen
 
Målgruppe: 4.-6. trinn
Kursavgift: kr 725,-
Åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer
Maks 25 plasser, minimum 15 for at kurset skal finne sted
Kursholdere: Christina R. Søhol og Trine Elise Gjermstad
 
Påmeldingsfrist: Onsdag 2. oktober 2019
 
Kurset foregår i Glee-salen hos Musikalfabrikkens lokaler i Haakon VIIs gate 4.
Veibeskrivelse m.m. blir tilsendt ved påmelding
 
 
OM KURSHOLDERNE:
Trine Elise Gjermstad
Freelance skuespiller, scenekunstner og dramapedagog
 
Trine ble ferdig med sin praktisk-teoretisk master i drama og teater ved NTNU våren 2018. I forestillingen Er det virkelig virkelig var hun skuespiller, produsent og dramaturg. I den teoretiske delen av masteren forsket hun i hvordan skuespilleren fungerte som en multikunstner. I 2019 fullførte hun en tilleggsutdannelse i praktisk pedagogisk utdanning.
 
Tidligere har Trine skuespillerutdanning fra Forstudium i teater i Oslo, Kulturama i Stockholm, samt ett år på skuespillerutdanningen ved Universitet Nord (tidligere HINT), før hun fullførte en bachelor i drama og teater ved NTNU, 2016. Ved siden av studiene har hun jobbet freelance som skuespiller, dramapedagog, regissør og sufflør.
 
Christina R. Søhol
Regissør, produsent og drama- og teaterpedagog
 
Christina kommer fra Hole i Buskerud og har en mastergrad i drama og teater fra NTNU med etterutdannelsen Praktisk-pedagogisk utdanning. Christina har hatt interesse for teater og musikalteater så lenge hun kan huske. Hun har utøvet, studert og jobbet med kunstfaget drama og teater på ulike arenaer. I Trondheim har hun vært instruktør for Lademoen Jubateater i tre år, anvendt teater i integrering og inkludering av flyktninger, og regissert ulike teaterstykker med ulike målgrupper. Arbeidet med barn og unge er det Christina trives best med, og hun syns det er givende å være med på barns utvikling både sosialt, personlig og scenisk gjennom sang, dans og teater.