Audition til fordypningsgrupper for ungdom

I tillegg til våre 22 ordinære øvingsgrupper har vi i Musikalfabrikken en satsning for dem som vil (og kan) litt ekstra – våre såkalte TUV-grupper,  talentutviklingsgrupper. Vi har en gruppe for barn 9 – 12 år (full gruppe), en for unge ungdommer (født 2006, 2005 og 2004) og en for eldre ungdommer (født 2003 eller eldre). De to ungdomsgruppene har nå noe ledig kapasitet.

Alle er imidlertid talenter! Det at vi har disse TUV-gruppene går på ingen måte på bekostning av massene, de er tenkt som et tilbud til dem som ønsker å satse på musikalteater som sin hovedinteresse på fritiden. Det kan altså være vanskelig å kombinere deltagelse i TUV-gruppene hvis du i tillegg er svært aktiv med annen aktivitet. Medlemmene i TUV-gruppene forventes å prioritere musikalteaterøvingene over andre fritidsaktiviteter.

Noen forskjeller mellom TUV-gruppene og de andre gruppene, er at i TUV må du

– være komfortabel med å synge solo

– ha noe trening i å synge flerstemt (eller i hvertfall ha gode muligheter for å greie det)

– ha danseerfaring fra før

– ha gode evner til å lære tekst utenat

TUV junior har pr. i dag øvinger mandager, men vil sannsynligvis flytte øvingsdag til torsdager fra høsten av.

TUV senior har pr. i dag øving torsdager, og vil sannsynligvis fortsette med dette til høsten.

Begge gruppene øver pr. i dag i Midtbyen (Trønderkjelleren), men vi regner med at de til høsten vil ha fabrikken på Lade som sitt faste øvingslokale.

Oppstart for nye medlemmer er i utgangspunktet høsten 2019. Kontingent i TUV-gruppene: 2600,- pr. semester (fra høsten 2019).

Torsdag 21. mars 19.00 – 21.30 arrangeres audition for begge TUV-gruppene, i «fabrikken» på Lade. For å forberede deg, skal du

– øve inn en sang som du selv har med egnet singback til. (Du MÅ ikke ha singback, om du heller vil synge uten). Gjerne en musikalsang, men ikke nødvendig. Velg en sang du er komfortabel med å synge

– øve inn en monolog (2 – 4 minutter). Denne bør du kunne så godt som utenat. Hvis du ikke finner noen monolog du synes passer deg, kan du  vurdere å oversette en engelsk sang du liker til norsk, og framføre denne som et dikt/en tekst. Du kan også framføre et eksisterende dikt, et utdrag fra en novelle i jeg-form eller sette sammen flere replikker fra et teaterstykke til én lang replikk. 

Det skal også danses, så husk å ha på deg klær det er lett å bevege seg i. Her trenger du ikke forberede noe.

Michelle Bjerkli og Rebecka Lange gjennomfører audition.

 

Påmelding innen 18. mars: Send en e-post til post@musikalfabrikken.no. Skriv noen setninger om deg selv, hvilken sang du skal synge og gjerne hva du tenker å framføre som monolog.

Påmeldte får etter påmeldingsfristen litt mer informasjon.