Audition til Musikalfabrikkens TUV-grupper

Torsdag 15. juni fra kl. 16.00 – 21.00 gjennomføres første runde med auditions til TUV-gruppene.

Fredag 16. juni fra kl. 10.00 gjennomføres andre runde. Dersom du blir innkalt til runde to, må du sette av hele fredagen.

Auditions holdes i Strindheim forsamlingshus på Persaunet.

TUV Barn (9 – 12 år) vil øve mandager 17.30 – 19.30, i Brattørveita. Oppstart august 2017.

TUV Ungdom (13 – 18 år) vil øve mandager 17.30 – 19.30, på Isak Kultursenter. Oppstart august 2017.

Disse gjennomfører auditions, innen hhv teater, sang og dans:

Ida Klem (skuespiller ved Trøndelag teater), Michelle Bjerkli (sangpedagog) og Eirik Tangnes (koreograf og dansepedagog).

Kontingent for TUV-grupper: 2500,- pr. semester

 

DETTE MÅ DU LESE FØR DU MELDER DEG PÅ TIL AUDITION:

Musikalfabrikkens hovedvirksomhet er musikalteater for alle! Her er det rom for alle som har lyst til å prøve seg på scenen, uansett erfaring og ferdigheter. Har vi ledig kapasitet, er du med!

Så ser vi av og til at det finnes barn og ungdom som har en ekstra stor lidenskap for sang, dans og teater, som ønsker å satse på dette som sin hovedaktivitet på fritiden og som har gode ferdigheter i alle tre musikalteaterets disipliner. Det er de barna som ikke ønsker pauser når de øver og som straks øvingen er over bedyrer at de gleder seg enormt til neste gang. Det er de barna som instinktivt skjønner at øvelse gjør mester, og at terping er en del av prosessen mot et bra resultat.

Det er viktig for oss at medlemmene våre ikke skal føle at det finnes ”A-lag” og ”B-lag”. Det skal være spennende, interessant og utfordrende nok å være med i våre ordinære øvingsgrupper!

TUV-gruppene vil delta både på hovedproduksjon og på Showstoppers samt ha egne prosjekter i tillegg. Du må altså regne med at det i tillegg til den faste ukentlige øvingen kan tilkomme flere øvinger, som må prioriteres høyt.

Både medlemmer fra våre hovedgrupper og medlemmer fra TUV-gruppene vil ha samme mulighet til å stille på audition til de større rollene i Jungelboken (gjennomføres i september). Det er altså ingen automatikk i tildeling av roller selv om man går i en TUV-gruppe.

Alle som ønsker å melde seg på til audition til TUV-gruppene må tenke gjennom følgende:

– det forventes egenøving hjemme, både når det gjelder sang, dans og teater

– det vil være strenge krav til oppmøte 

– deltagelse forutsetter god evne til konsentrasjon og å ta imot instruksjoner

Begge TUV-gruppene har én hovedansvarlig pedagog, men pedagoger med andre hovedfelt vil rullere på gruppene. Det vil jobbes intensivt med både sang, dans og teater, og med maks 12 deltagere i gruppen, er det rom for individuell oppfølging.

Hvis du tror at en TUV-gruppe kan være aktuell for ditt barn (eller deg selv), send en påmelding til audition til post@musikalfabrikken.no. Siste frist for påmelding til audition er 11. juni.

Mer informasjon kommer til påmeldte.